Uroczystości

WYJAZD DO WARSZAWY

W ostatnim czasie dzięki współpracy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej KołoRejonowe w Narolu strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia wLubaczowie obecni byli wraz z sztandarem ŚZŻAK Koła Rejonowego w Narolu na centralnychuroczystościach z okazji 80 rocznicy Powstania Zamojskiego. Uroczystości zaczęły się od Mszy Świętejktóra odbywała się w Katedrze WP, następnie […]

JUBILEUSZ 15 – LECIA!

12.11.2022 roku w Baszni Dolnej odbyły się obchody XV rocznicy reaktywowania działalności ZwiązkuStrzeleckiego na Ziemi Lubaczowskiej. W ramach obchodów odbyła się Msza Święta w kościele pw.Andrzeja Boboli następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego w ParkuWiejskim gdzie odbyła się dalsza część obchodów oraz piknik „Dla Niepodległej”W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym Pani […]

UPAMIĘTNIENIE PATRONA!

W tym roku nasza jednostka realizuje projekt który ma na celu uczcić postać generała brygady JózefaKustronia a także poznać jego historię poprzez odwiedzenie miejsc związanych z samym generałem.W ramach zadania młodzież odwiedziła Grudziądz gdzie służył nasz generał, byliśmy obecni wewszystkich miejscach pamięci które zlokalizowane są w naszej najbliższej okolicy na ZiemiLubaczowskiej a w ostatnich dniach […]

83 ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO PATRONA

W dniu dzisiejszym w 83 rocznicę śmierci naszego patrona generała brygady Józefa Kustronialubaczowscy strzelcy upamiętnili legendarnego dowódcę oraz żołnierzy 21 Dywizji Piechoty Górskiejktórzy zakończyli swój chwalebny szlak bojowy od Cieszyna aż po Ziemię Lubaczowską Odwiedzaliśmymiejsca związane z samym Generałem a także jego żołnierzami. Obecni byliśmy w nieistniejącej jużwsi Miłków gdzie na cmentarzu spoczywa 4 nieznanych […]

1 WRZEŚNIA – PAMIĘTAMY!

1 Września w 83 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej nasi strzelcy wzięli udział w uroczystościachpatriotyczno – religijnych, obecni byliśmy w Łukawcu, Lubaczowie oraz Frampolu w WojewództwieLubelskim gdzie blisko 300 strzelców ze Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego byłoobecnych na rynku we Frampolu, w uroczystości wzięło udział wiele strzelców oraz zaproszonychgości m.in. Pani Elżbieta Witek – Marszałek […]

W ostatnim czasie wiele się u nas dzieje!

To tylko parę wydarzeń które realizujemy i w których wzięliśmy udział w okresie wakacji. Wolnywakacyjny czas dla Lubaczowskich Strzelców nie jest czasem straconym, młodzież ta bierze udział wwielu wydarzeniach, szkoleniach i projektach o których piszemy poniżej. Obecni byliśmy w Gmina Lubaczów w naszej macierzystej gminie w której działamy i angażujemysię w sprawy lokalnej społeczności. Wzięliśmy […]

OKRES WAKACYJNY

Dla strzelców okres wakacyjny to nie tylko odpoczynek, młodzież z Jednostki Strzeleckiej 2033 im.gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie bierze udział w wielu przedsięwzięciach realizowanych wokresie wakacyjnym, obecni jesteśmy na szkoleniach strzeleckich które realizowane są w ramachzadania dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, nie zapominamy również orekreacji i wypoczynku i właśnie dlatego w ostatnim czasie udało […]

Uroczystości w Sochach

12 lipca br. strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie dziękiwspółpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Zamość Kołem Rejonowym w Narolu wzięliudział wraz ze sztandarem koła w uroczystości patriotyczno – religijnej w Sochach z okazji obchodówDnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W uroczystościach wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystości w Warszawie!

W ostatnim czasie nasi strzelcy obecni byli w Warszawie. Obecni byliśmy w trakcie obchodówupamiętniających 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego oraz 52. rocznicę śmierci gen. dyw.Władysława Andersa które były okazją do wręczenia sztandaru dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”Józefa Piłsudskiego i odbyły przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.Lubaczowscy strzelcy wyjazd rozpoczęli dzień wcześniej i była to doskonała okazja […]

231 rocznica Konstytucji 3 Maja

W dniu wczorajszym lubaczowscy strzelcy wzięli udział w obchodach 231 rocznicy uchwaleniaKonstytucji 3 Maja, w Lubaczowie młodzi strzelcy obecni byli pod pomnikiem Niepodległości wLubaczowie gdzie odbyło się uroczyste przyrzeczenie strzeleckie na sztandar Jednostki Strzeleckiej2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie a także wzięli udział we Mszy Świętej. Pouroczystościach dowódca Jednostki Strzeleckiej 2033 pogratulował wszystkim […]

Przewiń na górę