W ostatnim czasie wiele się u nas dzieje!

To tylko parę wydarzeń które realizujemy i w których wzięliśmy udział w okresie wakacji. Wolny
wakacyjny czas dla Lubaczowskich Strzelców nie jest czasem straconym, młodzież ta bierze udział w
wielu wydarzeniach, szkoleniach i projektach o których piszemy poniżej.


Obecni byliśmy w Gmina Lubaczów w naszej macierzystej gminie w której działamy i angażujemy
się w sprawy lokalnej społeczności. Wzięliśmy udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych
które odbywały się w Podlesiu w dniu 9.08.2022 a także w Dąbrowie które odbyły się w dniu
15.08.2022 z okazji 78 rocznicy mordu na mieszkańcach tych miejscowości przez ukraińskich
nacjonalistów z OUN – UPA. Obecni byliśmy w trakcie finału Festiwalu Dziedzictwa Kresów który
odbywał się w Baszni Dolnej, naszych strzelców można było spotkać na parkingach i na placu
festiwalowym gdzie pomagaliśmy organizatorom w organizacji całego festiwalu.
W ostatnim czasie a dokładniej od 1 lipca strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 brali udział w
darmowych szkoleniach z zakresu strzelectwa, broni palnej oraz szkoleń proobronnym gdzie
zakończeniem projektu było sprawdzenie swojej wiedzy w praktyce podczas Zawodów Strzeleckich z
broni palnej na strzelnicy „Anna”, wszyscy uczestnicy za swój udział w szkoleniach oraz zawodach
otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Zadanie realizowane i współfinansowane jest w
ramach zadania publicznego pn. „Zawody Strzeleckie połączone ze szkoleniem strzelecko –
proobronnym” przez Ministerstwo Obrony Narodowej .
Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne i dlatego dzięki realizacji zadania publicznego zleconego
przez Powiat Lubaczowski mogliśmy w ostatnim czasie wziąć udział w cyklu kursów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież poznała prawidłowe zasady oraz czynności z
zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Dzięki nabytej wiedzy poprawiamy
bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz swoich rówieśników.
15 sierpnia jak co roku w Święto Wojska Polskiego nasza delegacja na czele z Dowódcą Jednostki
Strzeleckiej 2033 st. chor. ZS Tomaszem Szczygłem odwiedziła wraz z Samorządowcami,
Kombatantami oraz Społecznikami z terenu Powiatu Lubaczowskiego miejsca w Lubaczowie,
związane z upamiętnieniem walk o wolność oraz mogiły poległych w walkach na przestrzeni wieków,
gdzie zostały zapalone znicze a także złożone wiązanki kwiatów.
To nie koniec naszej działalności, najbliższy okres zapowiada się nie wiele gorszy od obecnego, już od
początku września ruszamy z akcją informacyjną oraz długo zapowiadaną rekrutacją. A uchylając
rąbka tajemnicy już dziś możemy zaprosić wszystkich, obecnych oraz byłych członków jednostki,
sympatyków na uroczyste obchody 15 rocznicy reaktywowania działalności Związku Strzeleckiego na
terenie Ziemi Lubaczowskiej i powstania Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w
Lubaczowie które odbędą się 12 listopada bieżącego roku w Baszni Dolnej przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego.

W ostatnim czasie wiele się u nas dzieje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę