JUBILEUSZ 15 – LECIA!

12.11.2022 roku w Baszni Dolnej odbyły się obchody XV rocznicy reaktywowania działalności Związku
Strzeleckiego na Ziemi Lubaczowskiej. W ramach obchodów odbyła się Msza Święta w kościele pw.
Andrzeja Boboli następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Parku
Wiejskim gdzie odbyła się dalsza część obchodów oraz piknik „Dla Niepodległej”
W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym Pani Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła,
Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego st. insp. ZS Marek Matuła,
Dowódca Płd. – Wsch. Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego st.
insp. ZS Marek STRĄCZEK, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubaczowskiego Pani Marta Tabaczek, Wójt
Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel, Kombatanci, Przedstawiciele służb mundurowych z Powiatu
Lubaczowskiego, Harcerze, Duchowieństwo, Samorządowcy, Dyrektorzy szkół, Radni oraz Sołtysi, byli
dowódcy oraz członkowie jednostki oraz rodzice strzelców.
W trakcie uroczystości odbyło się przyrzeczenie strzeleckie młodych strzelców oraz Apel Poległych.
Obchody były okazją do wyróżnienia osób wspierających lubaczowską jednostkę a także do wręczenia
awansów oraz odznaczenia obecnych strzelców. Odbył się również piknik „Dla Niepodległej” podczas
którego można było zapoznać się z działalnością oraz historią lubaczowskiej jednostki oraz innymi
służbami mundurowymi z terenu Powiatu Lubaczowskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do pomocy zorganizowania obchodów a
wyróżnionym osobom składamy serdeczne gratulacje.

JUBILEUSZ 15 – LECIA!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę