Stowarzyszenie

W dniu 29.03.2014 w Bałajach odbyło sie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2033
im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Zgromadzeni na zebraniu strzelcy podjęli decyzję o założeniu nowego stowarzyszenia.
W czasie zebrania dokonano wyboru zarządu
i komisji rewizyjnej. Strzelcy zatwierdzili projekt statutu stowarzyszenia. Wybrany został też komitet założycielski,
którego zadaniem jest doprowadzenie do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem jest uzyskanie przez naszą Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej,
co stworzy nowe możliwości do działania.

Chcąc wspierać naszą działalność można dokonać wpłat darowizn na nasze konto bankowe:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

63 9101 0003 2001 0018 2807 0001

W tytule wpłaty należy koniecznie wpisać „darowizna na cele statutowe”

Stowarzyszenie posiada wpis do KRS o numerze 0000507874

Zarząd Stowarzyszenia V Kadencji :
mł. insp. ZS Tomasz Szczygieł – Prezes
chor. ZS Michał Chruściel – Wiceprezes
chor. ZS Dawid Dobosz – Skarbnik

Komisja rewizyjna:
st. sierż. ZS Piotr Linek
sierż. ZS Kamil Zając

Komitet Założycielski:
chor. ZS Mateusz Szpyt
sierż. ZS Ewa Mnich
sekc. ZS Anna Żuk

Cele, metody i środki działania

 1. Podtrzymywanie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych.
 2. Przekazywanie wiedzy historycznej.
 3. Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu.
 4. Kształtowanie postawy patriotycznej.
 5. Uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej.
 6. Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny.
 7. Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
  kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność.
 8. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii.
 9. Dbanie o sprawność fizyczną.
Przewiń na górę