STRZELECKA ASYSTA HONOROWA

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno- religijnych może uczestniczyć strzelecka asysta honorowa.
Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru . Strzelecka asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O udziale asysty honorowej w uroczystościach państwowych decyduje dowódca Jednostki Strzeleckiej. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz   i zakres udziału strzeleckiej asysty honorowej z dowódcą  lub jego przedstawicielem. Organizator ustala z dowódcą lub przedstawicielem, skład asysty, miejsce ustawienia, transport oraz inne kwestie wynikające z uroczystości.

Strzelecką asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, poczet sztandarowy ,flagowy, posterunek honorowy (bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział strzelcy do składania wieńców i wiązanek, strzelcy do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz strzelcy do posługi liturgicznej.

W celu zgłoszenia chęci udziału strzeleckiej asysty honorowej należy:
Pobrać i wypełnić wniosek. Załącznik IOWD nr 17 (Wniosek o skierowanie strzeleckiej asysty honorowej)
Wypełniony wniosek przesłać drogą mailową na adres kontakt@js2033.pl lub przekazać bezpośrednio do przedstawiciela jednostki.

Zgłoszenie o udział Strzeleckiej Asysty Honorowej należy złożyć z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Pomoże to usprawnić przebieg uroczystości.

STRZELECKI PODODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA

Strzelecki Pododdział zabezpieczenia to wydzielony komponent Jednostki Strzeleckiej skierowany do zabezpieczenia imprez o rożnym charakterze. Udział w imprezach o różnym charakterze  pododdziału zabezpieczenia podnosi bezpieczeństwo uczestników jak i widzów wydarzenia.

O udziale zabezpieczenia w wydarzeniach decyduje dowódca Jednostki Strzeleckiej. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz   i zakres udziału pododdziału zabezpieczenia z dowódcą  lub jego przedstawicielem. Organizator ustala z dowódcą lub przedstawicielem, skład pododdziału,zakres czynności i uprawnienia,  miejsce ustawienia, transport oraz inne kwestie wynikające z charakteru wydarzenia.

W celu zgłoszenia chęci udziału strzeleckiego pododdziału zabezpieczenia należy:
Pobrać i wypełnić wniosek. Załącznik IOWD nr 19 (Wniosek o skierowanie strzeleckiego pododdziału zabezpieczenia)
Wypełniony wniosek przesłać drogą mailową na adres kontakt@js2033.pl lub przekazać bezpośrednio do przedstawiciela jednostki.

Zgłoszenie o udział Strzeleckiego Pododdziału Zabezpieczenia należy złożyć z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Pomoże to usprawnić przebieg wydarzenia.

Przewiń na górę