KADRA

DOWÓDCA JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2033 W LUBACZOWIE
Starszy Chorąży ZS
Tomasz Szczygieł

________tel: 784-622-438_________
e-mail: tomaszszczygiel94@gmail.com

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI STRZELECKIEJ 2033 W LUBACZOWIE
Starszy Sierżant ZS
Dawid Dobosz 

________tel: 886-450-280_________
e-mail: dawid.dobosz13@gmail.com

DOWÓDCA SEKCJI LOGISTYKI

Starszy Sierżant ZS Michał Chruściel 

_________tel: 573-281-005__________
e-mail:

DOWÓDCA SEKCJI ADMINISTRACJI
Starszy Sierżant ZS Marcin Połuch 

_________tel: 792-825-594__________
e-mail: marcin060699@gmail.com

DOWÓDCA SEKCJI SZKOLENIA
 
Sierżant ZS Mateusz Kaciuba

_________tel: 663-213-732__________
e-mail: mateusz.kaciuba@js2033.pl

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI DOWÓDCY 1 DRUŻYNY „LUBACZÓW”
Starszy Sierżant ZS Michał Chruściel

_________tel: 511-879-271__________
e-mail:

DOWÓDCA 2 DRUŻYNY „OLESZYCE”
Sekcyjny ZS Maksymilian Sopel

_________tel: 517-666-244__________
e-mail:

Przewiń do góry