O NAS

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Jednostką Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia.

Nasza organizacja powstała bezpośrednio w trosce o kontynuację tradycji oddziału
Związku Strzeleckiego w Lubaczowie z lat 1910-1939. Kontynuację a zarazem powstanie
Jednostki Strzeleckiej 2033 zawdzięczamy Panu Tomaszowi Kantorowi,
dzięki któremu nasza jednostka 5 lipca 2007 rozkazem Komendanta
Związku Strzeleckiego „Strzelec” została powołana do życia.

Dziś do Jednostki Strzeleckiej należy około 100 osób.

Dowódcą JS 2033 jest mł. insp. ZS Tomasz Szczygieł.

Pododdziały rozlokowane są na terenie powiatu lubaczowskiego:

1 Drużyna ,,Lubaczów’’ – dowodzi sekc. ZS Karol Janczura
2 Drużyna ,,Oleszyce’’ – dowodzi sekc. ZS Kacper Jedynowicz
3 Drużyna ,,Bałaje’’ – dowodzi sekc. ZS Przemysław Drozd

Zajęcia prowadzone są we wszystkich drużynach z zakresu:
musztry
regulaminów
budowy broni
budowy granatów
OPBMR
taktyki zielonej
terenoznawstwa
łączności
inżynieryjno-saperskiego
dowodzenia
sztuki wojennej
obrony obiektów
wychowania fizycznego
pierwszej pomocy

Naszymi zobowiązaniami jako członków Związku Strzeleckiego jest:

podtrzymywanie tradycji związku strzeleckiego
od 1910 r. do czasów współczesnych,

przekazywanie wiedzy historycznej,

propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

kształtowanie postawy patriotycznej,

uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,

wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
i społecznym ojczyzny,

praca nad rozwojem charakteru młodzieży,

uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak
poświęcenie, przyjaźń, solidarność,

zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, dbanie
o sprawność fizyczną,

poświęcanie czasu dla dobra ojczyzny,

udział w uroczystościach patriotycznych oraz zbiórkach pieniędzy,

pomoc służbom mundurowych w zabezpieczaniu ważnych wydarzeń.mł

Przewiń na górę