INFORMACJE DLA RODZICÓW

Jeżeli Wasz syn lub córka zwrócił/a się do Was z prośbą o pozwolenie na wstąpienie do Jednostki Strzeleckiej 2033 Lubaczów, zachęcamy do przeczytania poniższych informacji, które mogą wydać się pomocne przy wątpliwościach, co do charakteru organizacji.

Jednostka Strzelecka 2033 im.gen. bryg Józefa Piłsudskiego jest terenową jednostką Związku Strzeleckiego „ Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Nasza jednostka działa od 2007 roku, Główne idee związku są oparte o przedwojenne niepodległościowe ideały, określone przez prawo strzeleckie i kultywowane w myśl zasady.

Członkowie ZS „Strzelec” JP biorą udział w regularnych zbiórkach i szkoleniach określonych w planie szkolenia. Cykl w którym Strzelec nabywa wiedzę podzielony został na kilka etapów zależnych od specjalizacji jednostki, kadry szkoleniowej a także dostępnych środków.

Pierwszy etap szkolenia obejmuje naukę musztry oraz zapoznanie się z treścią i przyswojenie wiedzy zawartej w regulaminach, będących podstawowym źródłem wiedzy o organizacji. Kształcenie to wymaga samodyscypliny i wytrwałości dobywanej stopniowo, uczy koleżeństwa oraz współpracy w grupie.

Zajęcia mają charakter wykładów oraz ćwiczeń terenowych. Strzelcy mają możliwość uczestniczyć w obozach poligonowych Realizowany program zawiera m.in.: historię Strzelca, naukę pierwszej pomocy, topografię, samoobronę, działania taktyczne oraz strzelanie z broni pneumatycznej.

Wszystkie szkolenia są prowadzone w warunkach bezpieczeństwa we współpracy z instytucjami i osobami uprawnionymi do realizacji tego typu zajęć. Członkowie ZS „Strzelec” JP wielokrotnie brali udział w zawodach szczebla lokalnego jak i krajowego zdobywając czołowe miejsca, aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych o charakterze patriotycznym.

Zdobywają wiedzę potrzebną do unikania sytuacji zagrożenia zdrowia i życia jak i pomocy do jego ratowania.

Dzięki Strzelcowi wasze dziecko trafia w środowisko pewne i zaufane w którym zdobywa nowe umiejętności i wieloletnie przyjaźnie. Dla was rodziców/opiekunów istotne znaczenie ma fakt, iż wiecie w jakim środowisku dziecko przebywa oraz jak spędza swój wolny czas.

Wszelkie pytania uwagi prosimy kierować na kontakt@js2033.pl

Przewiń na górę