Strzelecki Pieszy Rajd dla Niepodległej!

29 czerwca br. strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie
realizowali zadanie w ramach programu grantowego „Moje Miejsce na Ziemi” dofinansowanego
przez Fundacja ORLEN. W tym dniu odbył się Strzelecki Pieszy Rajd dla Niepodległej po miejscach
pamięci zlokalizowanych na terenie Gminy Lubaczów. W czasie rajdu uczestnicy podzieleni na grupy
odwiedzali, oddawali hołd a także poznawali historię tych miejsc i miejscowości. Sam rajd był
doskonałą okazją do szlifowania swoich umiejętności oraz kondycji ze względu na panujące warunki
atmosferyczne w okresie wakacyjnym a także na zapoznanie się z wiedzą z tematów takich jak:
łączność, pierwsza pomoc czy strzelanie z broni pneumatycznej w czasie konkurencji które odbywały
się w czasie przerw i wizyt w poszczególnych miejscowościach. Na koniec zostały wręczone nagrody
dla najlepszych uczestników rajdu a także odbył się poczęstunek dla wszystkich.

Strzelecki Pieszy Rajd dla Niepodległej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń na górę